«

»

Print this Příspěvek

Výzva vlastníkům nemovitostí v katastru obce Blučina

cr-erb

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních žádá občany o doplnění neúplných údajů v katastru nemovitostí.

Kompletní dokument se seznamem parcel naleznete v příloze v dolní části tohoto dokumentu.   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2016.     Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. Z toho důvodu je nezbytné aktualizované seznamy zveřejňovat na úřední desce bez přerušení až do data 31. 12. 2023. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je též zveřejněn na webových stránkách www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí. Závěrem upozorňujeme, že ze strany ČÚZK se nejedná o definitivní přehled neznámých vlastníků, jeho obdržené aktualizace Vám budeme průběžně poskytovat ke zveřejnění. Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem   Ing. Renata Číhalová ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu     Příloha: seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků: NUIV Blučina 22016
NUIV Blučina 22016
Filename : nuiv-blucina-22016.pdf (508 KB)
Titulek :

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/vyzva-vlastnikum-nemovitosti-v-katastru-obce-blucina-2/