«

»

Print this Příspěvek

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb: Blučina

  od 18. 12. do 31. 12. 2016   NEDĚLE                    4. NEDĚLE   ADVENTNÍ
  1. 12. 10:30 mše sv.: Za živ. a + rod. Pavla Tyce.
  ÚTERÝ                      17:00 sv. smíření
  1. 12. 17:30 mše sv.: Za Štefana Hracha, živ. a + rodinu.
18:00 sv. smíření   PÁTEK                       16:30 sv. smíření
  1. 12. 17:00 mše sv.: Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou
za další ochranu a pomoc. 18:00 sv. smíření   SOBOTA                   Štědrý den
  1. 12. 21:00 „půlnoční“ mše sv.: Za farníky.
  NEDĚLE                    Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční
  1. 12. 10:30 mše sv.: Na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní
s prosbou o další pomoc.   PONDĚLÍ                  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
  1. 12. 10:30 mše sv.: Za Marii a Aloise Jedličkovy, živ. a + rodinu.
(14:00 svěcení vína – Kulturní dům Přísnotice) 16:00 živý Betlém na dvoře Lidového domu.   SOBOTA                   Sv. Silvestra I., papeže
  1. 12. 17:00 mše sv.: Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
v roce 2016 s prosbou o Boží pomoc do nového roku.   NEDĚLE                    Slavnost Matky Boží, Panny Marie
  1. 1. 2017 10:30 mše sv. Za …
      F a r n í    o z n á m e n í :  

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/porad-bohosluzeb-111/