«

»

Print this Příspěvek

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb: Blučina

  od 11. 12. do 18. 12. 2016     NEDĚLE                    3. NEDĚLE  ADVENTNÍ (– růžová barva)
  1. 12. 10:30 mše sv.: Za Františka Studeného, manželku a 2 rodiče.
14:00 děkanátní setkání mládeže (v Lidovém domě) 17:00 gregoriánská schola od sv. Michala z Brna (v kostele) 18:00 modlitba zpívaných nešpor (v kostele).   PONDĚLÍ
  1. 12.
  ÚTERÝ                      Památka sv. Lucie, panny a mučednice
  1. 12.
  STŘEDA                    Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve
  1. 12.
  ČTVRTEK
  1. 12.
  PÁTEK                       17:00 sv. smíření
  1. 12. 17:30 mše sv.: Za Evu Bílovskou.
  SOBOTA
  1. 12.
  NEDĚLE                    4. NEDĚLE   ADVENTNÍ
  1. 12. 10:30 mše sv.: Za živ. a + rod. Pavla Tyce.
      F a r n í    o z n á m e n í :     - setkání mládeže modřického děkanátu a našich biřmovanců proběhne tuto neděli 11. prosince ve 14. hod. v Lidovém domě v Blučině. Účast biřmovanců i při organizaci nutná! - minulou neděli byla sbírka na plánovanou opravu krovu presbytáře našeho kostela. Vybralo se 7.700 Kč. Všem dárcům velké díky. - prosíme farníky a farnice o pomoc při úklidu a přípravě dvora Lidového domu před živým Betlémem. Prosím přijdte již toto pondělí 12. prosince v 9. hod. ráno do Lidového domu. Děkuji Vám.

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/porad-bohosluzeb-110/