↑ Return to Obecní úřad

Print this Stránka

Registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Evidence podle 159/2006Sb §14 od.2a),e) a g) zákona 159/2006Sb. o střetu zájmů. 


159/2006 Sb.ZÁKON ze dne 16. března 2006

  • Oznámení o činnostech 
  • Oznámení o majetku
  • Oznámení o příjmech, darech a závazcích 

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které se vydává po vyplnění a ověření žádosti.

 

Znění celého zákona v příloze.

 

zakon159_2006 o stretu zajmu
Filename : zakon159_2006-o-stretu-zajmu.pdf (98 KB)
Titulek :

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/obecni-urad/registr-oznameni/

Chráněno: Registr oznámení za r. 2014

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Zobrazit stránku »

Chráněno: Registr oznámení za r. 2015

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Zobrazit stránku »

Žádost o nahlédnutí

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů Dokument – žádost žadatel vyplní a předá osobně na obecním úřadě, nebo odešle přes elektronickou poštu s certifikovaným digitálním podpisem na podatelnu obecního úřadu. Na základě této podané žádosti dojde k jejímu vyřízení oficiální cestou a žadatel bude vyrozuměn o postupu. Formulář …

Zobrazit stránku »

Chráněno: Registr oznámení za r. 2010

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Zobrazit stránku »

Chráněno: Registr oznámení za r. 2011

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Zobrazit stránku »

Chráněno: Registr oznámení za r. 2012

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Zobrazit stránku »

Chráněno: Registr oznámení za r. 2013

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Zobrazit stránku »