↑ Return to Obecní úřad

Print this Stránka

Příručka občana

Praktické kontakty pro občany:

Mimořádné situace

Důležitá telefonní čísla 150 - Hasiči 155 - Záchranná služba 158 - Policie Při předání zprávy uveďte co se stalo, kde se to stalo, jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte. Varovný signál Výstražné znamení v případě hrozby je charakterizováno kolísavým tónem sirén po dobu 140 vteřin. Obecné zásady - respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.) - nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy - varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby - netelefonujte zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena - nepodceňujte vzniklou situaci - pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem - uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku - uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek Ukrytí - opusťte venkovní prostor a ukryjte se v nejbližší budově nebo bytě - zavřete okna a dveře - vypněte klimatizaci - zapněte rádio nebo televizi a vyčkejte dalších pokynů poskytovaných prostřednictvím rozhlasových přijímačů Zásady pro opuštění bytu nebo domu v případě evakuace - uhaste otevřený oheň v topidlech - vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček) - uzavřete přívod vody a plynu - ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt - dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou - kočky a psy si vezměte s sebou - ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou - vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat - základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu - předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor - osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti - přenosné rádio s rezervními bateriemi - toaletní a hygienické potřeby - léky, svítilnu - náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku - kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti Ochrana před povodněmi - informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení - připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken - připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny - vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití při evakuaci - připravte si evakuační zavazadlo - přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater - opusťte ohrožený prostor - případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu) - je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou Postupy při řešení životních situací - Portál veřejné správy ČR

Evropská unie

Linky bezpečí a dúvěry

Sociální záležitosti

Nezaměstnanost

Doprava a spoje

Zdraví

Odpady

Právo a zákony

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/obecni-urad/prirucka-obcana/

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO ZADLUŽENÉ

ŠANCE A NADĚJE BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO ZADLUŽENÉ Na pracovišti Šance a nadeje z. ú. v Rajhrade byla otevrena právní poradna poskytující odborné služby v oblasti rešení zadluženosti. Poradna je zamerena na dotazy a problémy z oblasti rešení dluhu, s nimi spojených soudních rízení, exekucí, ale také na další právní poradenství dle potřeb klienta. Pro …

Zobrazit stránku »