↑ Return to Potřebuji vyřídit

Print this Stránka

Ověřování podpisu a listin

    OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU A OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISŮ NEBO KOPIE S LISTINOU     1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):   V případě ověření pravosti podpisu musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován. 2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:   Návštěva pracoviště, které je pověřeno ověřováním. 3. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:   - 4. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:   Obecní úřad Blučina 5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:   Obecní úřad Blučina, Marie Drabálková, Marcela Čaňová, tel. 05/47235221 Úřední hodiny jsou v pondělí od 8.00 do 12 .00, od 13.00 do 17.00 hodin,ve středu od 8.00 do 12.00, od 13.00 do 18.00 hodin v ostatních dnech se lze dotázat pouze telefonicky. 6. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:   Platný úřední průkaz totožnosti / OP, cestovní pas, průkaz policisty ČR, řidičský průkaz, průkazy obsahující povolení k pobytu pro cizince, průkaz uprchlíka /. 7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:   - 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:   Správní poplatek se platí v hotovosti : - 30,- Kč za ověření pravosti 1 podpisu - 20,- Kč za ověření každé i započaté stránky 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:   - 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:   - 11. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:   K ověření správnosti údajů na žádosti o výpis z Rejstříků trestů je potřeba předložit platný občanský průkaz případně cestovní pas. Rodný list je nutné předložit pokud osobní průkaz neobsahuje jméno, příjmení, rodné příjmení, místo narození, rodné číslo a údaj o státním občanství. Správní poplatek se vybírá formou kolkové známky ve výši 50,- Kč. 12. Můžete využít tuto elektronickou službu:   - 13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:   Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích. Zákon ČNR č. 41/1992, o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady. Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů. Zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. 14. Jaké jsou související předpisy::   - 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují::   - 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:   - 17. Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:   www.blucina.cz 18. Potřebujete se k věci dozvědět víc?   - 19. Dále se můžete se obrátit na:   - 20. Další informace najdete na www stránkách:   www.blucina.cz 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:   - 22. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:   - 23. Za správnost návodu odpovídá:   OÚ Blučina 25. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni::   6.5.2002 26. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:   6.5.2002    

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/obecni-urad/potrebuji-vyridit/overovani-podpisu-a-listin/