↑ Return to Obecní úřad

Print this Stránka

Potřebuji vyřídit

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/obecni-urad/potrebuji-vyridit/

Místní poplatek za psa

  MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ     1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):   Vlastník psa (fyzická nebo právnická osoba). 2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:   Správu poplatku vykonává obecní úřad příslušný podle trvalého bydliště (sídla) poplatníka. Poplatník je odpovědný za to, že pes bude …

Zobrazit stránku »

Místní poplatek za VHP

  MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ     1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):   Provozovatel výherního hracího přístroje, nebo jím zplnomocněná jiná osoba. 2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:   Správu poplatku vykonává Obecní úřad Blučina příslušný k vydání povolení k provozování výherního …

Zobrazit stránku »

Ověřování podpisu a listin

    OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU A OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISŮ NEBO KOPIE S LISTINOU     1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):   V případě ověření pravosti podpisu musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován. 2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:   Návštěva pracoviště, které …

Zobrazit stránku »

Povolení provozu VHP

POVOLENÍ PROVOZU VÝHERNÍHO HRACÍHO PŘÍSTROJE     1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):   O povolení provozu výherního hracího přístroje je oprávněn jednat statutární orgán právnické osoby, nebo tímto orgánem zplnomocněná jiná osoba. 2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:   Provozovatelem výherního hracího přístroje může být …

Zobrazit stránku »

Trvalé pobyty

    OHLAŠOVNA POBYTU OBYVATEL   TRVALÉ POBYTY 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):   Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to …

Zobrazit stránku »

Žádosti o informace

  Vnitřní předpis obce Blučina o svobodném přístupu k informacím Obec Blučina , v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) stanoví postup při poskytování informací Obecním úřadem Blučina dle zákona. § 1 Místo a způsob získávání ústní nebo telefonické informace a) Ústní nebo telefonické žádosti o informace …

Zobrazit stránku »