↑ Return to Mapový portál

Print this Stránka

Žádost o vyjádření k existenci sítí

eutility

Ve věci vyjádření k existenci technických síti v našem regionu je možno využít elektronické rozhraní podání. Předmětné instituce se Vám k vaší žádosti o existenci technických sítí vyjádři. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce. Služba e-UtilityReport – český název „Vyjadřování k existenci sítí“ ( dále také jen „Vyjadřování“) je služba určená žadateli pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí prostřednictvím internetu a zpracování žádosti a vydání vyjádření k existenci sítí správcem technické infrastruktury. Služba je poskytována bezplatně pomocí webové aplikace vyvinuté firmou HRDLIČKA spol.s r.o.

Elektronické podání zahájíte zde: mawis

Přímý přístup do formuláře zde 

Návod jak pracovat s elektronickým podáním žádosti naleznete zde

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/obecni-urad/mapovy-portal/vyjadreni_k_ti/