↑ Return to Obecní úřad

Print this Stránka

Mapový portál

Mapový portál -GIS (Geografický informační systém) zobrazuje geografické informace, katastrální informace a plánované výstavby.   Je dostupný ve veřejně dostupném nastavení a současně i s rozšířenými možnostmi s autorizovaným přístupem. Mapové portály obsahují informace jako: přehledky správních obvodů stavebních a matričních úřadů, sociodemografické údaje, snadné vyhledávání parcel a budov v katastru nemovitostí a zjišťování komu která parcela či budova patří díky propojení s nahlížením do katastru nemovitostí, mapy bývalého pozemkového katastru, územní plány, technické přírodní limity, některé technické sítě, záplavová území, turistická mapa Židlochovicka 1:25:000, možnost vlastního zákresu ploch, línií, značek či doplnění textu k datům a tisku grafického okna až do formátu A0. Samozřejmostí je měření vzdáleností a ploch.  

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/obecni-urad/mapovy-portal/

Žádost o vyjádření k existenci sítí

Ve věci vyjádření k existenci technických síti v našem regionu je možno využít elektronické rozhraní podání. Předmětné instituce se Vám k vaší žádosti o existenci technických sítí vyjádři. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení …

Zobrazit stránku »