↑ Return to Obecní úřad

Print this Stránka

Kniha námětů a přání.

kniha-prani

  Pro to, aby jsme znali Vaše přání, nebo náměty, případně jste mohli podat stížnost, můžete vyplnit níže uvedený formulář, který zašle tyto Vaše informace k rukám pověřených osob, které Váše podání zpracují a budou se jím dále zabývat. Tento formulář slouží pouze jako podání podnětů do knihy přání a stížností. Pro oficiální podání informací obecnímu úřadu použijte elektronickou podatelnu emailem podatelna z kontaktů na Obec Blučina zde.

 Tento formulář je zcela anonymní !

Pokud tedy nevyplníte kontaktní údaje na Vás, je zpráva doručena zcela anonymně. Budete li chtít vědět na Vaši zprávu odpověď, je potřeba vyplnit kontakt na Vás. Nekteré

Vaše jméno (není vyžadováno)

Váš email (není vyžadován)

Předmět

Vaše zpráva

captcha
Před odesláním dokumentu je povinné vyplnit pole znaky z obrázku !

 Děkujeme za Váš podnět k řešení.

 

Z některých podaných námětů :

  •  podnět k zveřejňování úmrtí v obci zde na webu  bohužel, pokud pracovníci kanceláře obce nemají souhlas pozůstalých, není možno tuto informaci zveřejnit.
  • podnět k zveřejnění konaných svateb registrovaných na Obecním úřadu v Blučině. Zde narážíme na ochranu osobnosti. Bez souhlasu osob - nevěsty a ženicha, není možno informace zveřejnit. Současně s tímto není upravena legislativa oddávajícího, aby nechal tuto žádost ženichem a nevěstou při zadání podepsat. Zde by bylo vznést podnět na pracovníky kanceláře obce (např. podáním návrhu na zastupitelstvo obce) , aby byly navrhnuty takové interní změny, které by tuto informaci mohli dále zveřejnit.
  • Překlady některých textů a použití prezentace s bezplatnou variantou vzhledu. Celá webová prezentace je tvořena vlastní aktivitou P.Kubeše a V.Brychty se souhlasem obce Blučina a Obecního úřadu Blučina. Tato prezentace byla a je vyvíjena bezúplatně a používá bezplatné vzory uzpůsobené našemu použití. Tímto je maximálně snížena nákladovost na prezentaci a zůstává otevřena komukoli, kdo má zájem se na vývoji a publikaci podílet. Použitý vzor- šablona použitá na prezentaci Blučiny je šířena díky licenci GNU-GPL zcela bezplatně. Bohužel některé části prezentace se hůře překládají, protože následně dojde k omezení dalšího vývoje a aktualizací. Jsme součástí komunity a realizujeme hlubší překlad šablony, který zapracováváme do dalších verzí, nicméně díky vlastnímu financování je tento vývoj z časových důvodů omezen. Na nesmyslné podněty, které se nezakládají na pravdě a jsou zasílány anonymně nemůžeme reagovat a stěžovatel pan Pavel T. si musí sehnat ověřené a pravdivé informace, aby na ně mohlo být patřičně reagováno. Uvítáme, aby kdokoli svojí iniciativou se podílel na rozvoji této otevřené prezentace.
 

přepis provedl P.Kubeš

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/obecni-urad/kniha-pranistiznosti/