↑ Return to Archiv

Print this Stránka

Starší verze prezentace obce

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/obecni-urad/archiv/starsi-verze-prezentace-obce/

Autobusové jízdní řády

  Zde si můžete stáhnout a vytisknout jízdní řády všech autobusových linek projiždějících přes Blučinu. Jízdní řády jsou ve formátu PDF. Pokud nemáte prohlížeč, můžete si ho stáhnout zde. * * * Aktuální jízdní řády linek IDS projíždějících přes Blučinu* * * Linka 151 Brno – Šlapanice – Kobylnice – Sokolnice – Měnín – Židlochovice …

Zobrazit stránku »

Blučina v médiích, aneb „napsali o nás“

Starší vydané články o obci Blučina, které bohužel již byly staženy z publikace. Největší knedlíkárna na světě je v Blučině. (FRESH, říjen 2006)   Hasičům se muže vytáhnout nepodařilo. (katastrofy.com, 13.2.2007)   Tornádo mezi Brnem a Blučinou dne 20. 7. 2001 (www.chmi.cz, 20.7.2001)   Řidička uvízla se škodovkou v laguně. (katastrofy.com, 21.3.2006)   Založil oheň …

Zobrazit stránku »

Historie a současnost vinařství v Blučině

Pěstování vína patří k Blučině neodmyslitelně již od doby, kdy se o ní poprvé dozvídáme z písemných zmínek. Po stránce vinařské se obec řadí do vinohradnické oblasi znojemsko-mikulovské, úžeji pak do rajonu židlochovicko-kounického, v němž převládají vinohradnické trati II. bonitní třídy. Poměrně velmi dobře také můžeme sledovat vývoj vinohradnických tratí. V dokumentu Popsání obce Blučiny …

Zobrazit stránku »

Komunální volby 2002

Zastupitel Kandidoval za Hlasy KLEIN Zdeněk 36 let, autodopravce Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 460 MINAŘÍK František 38 let, zootechnik Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 463 NEZMEŠKAL František 39 let, instalatér Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 490 ŠŤASTNÝ Jiří 50 let, opravář zeměd. str. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 355 SCHILLER Jiří 39 let, řidič Občanská demokratická strana 259 ŠŤASTNÝ Pavel 31 let, soukr. podnikatel Občanská demokratická strana 274 DOSEDLA Gustav …

Zobrazit stránku »

Mapka s plánovanými rychlostními komunikacemi R43 a R52 v blízkosti naší obce.

Zobrazit stránku »

Opravné prostředky

  Vnitřní předpis obce Blučina o svobodném přístupu k informacím Obec Blučina , v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) stanoví postup při poskytování informací Obecním úřadem Blučina dle zákona. § 1 Místo a způsob získávání ústní nebo telefonické informace a) Ústní nebo telefonické žádosti o informace …

Zobrazit stránku »

Přehled ulic a popisných čísel

(čp – číslo popisné, če – evedenční číslo, čo – číslo orientační) V obci je evidováno 1 části obce, 19 ulic a 642 adres. Všechny adresy v obci mají PSČ 664 56. DUKELSKÁ čp.527, 528, 550, 586, 587, 588, 609 FUČÍKOVA če.13 HAVLÍČKOVA če.2, čp.78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, …

Zobrazit stránku »

Příspěvkové organizace obce Blučina

ZŘIZOVACÍ LISTINA   příspěvkové organizace obce Blučina   vydaná v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v návaznosti na ustanovení § 14 odst.2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, a ustanovení § 35 odst.2 a § …

Zobrazit stránku »

Slavnosti a obřady

  Důležitou roli v životě každého vesnického společenství, tedy i blučinského, měl tradiční pořed folklorních zvyků a svátků, tak jak byl generacemi formován a přetvářen. Vycházel z průběhu vegetativních cyklů a s nimi spojených polních prací, chronologicky pak byly tyto zvyklosti svázány s posunem církevního roku. Bez nadsázky lze říci, že lidové obřady byly výrazným …

Zobrazit stránku »

Udělení obecního praporu a znaku Parlamentem České republiky ze dne 25.2.2002

Zobrazit stránku »

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (2.-3.6.2006)

Výsledky voleb v Blučině: Z celkového počtu 1636 právoplatných voličů se v Blučině zůčastnilo voleb 1025, což je 62,65%. Z celkového počtu 1025 odvzdaných hlasů jich bylo 1019 platných, což je 99,41%.   Jednotlivé strany dostaly následující počet hlasů: ČSSD 323 ODS 301 KSČM 139 KDU-ČSL 127 Strana zelených 68 Moravané 12 SNK Evropští demokraté …

Zobrazit stránku »

Volby do zastupitelstev obcí (20.10. – 21.10.2006)

Výsledky voleb v Blučině: Z celkového počtu 1634 zapsaných voličů se v Blučině zůčastnilo voleb 1037, coľ je 63,46%. Celkem bylo odevzdáno 14 645 platných hlasů. Do obecního zastupitelstva v Blučině se volilo 15 členů. Jednotlivé strany dostaly následující počet hlasů: Sdruľení nezávislých 7554 Křes».demokr.unie-Čs.str.lid. 3241 Sdruľ.nezáv.kand.obce Blučina 2049 Občanská demokratická strana 1801 Jednotliví kandidáti …

Zobrazit stránku »

Zajímavé odkazy

Stránky okolních obcí Přehled odkazů na stránky okolních obcí. www.biokron.cz   Stránky firmy BIOKRON s.r.o. – výroba a prodej krmiv www.sklepblucina.cz Stránky vinného sklepu postaveného v r. 1864 www.pivoxaver.cz Stránky minipivovaru v Blučině www.volny.cz/v.obuv Stránky firmy V.Obuv – výrobce dětské obuvi v Blučině www.stolarstvi.com Stránky firmy Stolařství Zajíc z Blučiny www.mhmont.cz Stránky firmy M.H.MONT v Blučině …

Zobrazit stránku »

Zákon 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna:   39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:   ČÁST PRVNÍ § 1 Účel zákona   Zákon    upravuje   podmínky    práva   svobodného   přístupu k informacím a stanoví základní  podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. § 2 …

Zobrazit stránku »