↑ Return to O obci

Print this Stránka

Sběrné středisko odpadů

Sběrné středisko odpadů v Blučině 

Umístění sběrného dvora je u mostu přes řeku Litavu, vedle původního sběrného dvora. Mapa zde.

Provozní doba sběrného střediska

pondělí a středa 8:00-11:00, 12:00 -18:00 hod
první sobotu v měsíci 8:00-12:00 hod.
Kontaktní telefon je 723 773 002  (Vladimír Sevránek). 

Veškeré odebírané odpady od občanů obce Blučina, kteří jsou zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů v obci Blučina, jsou odebírány na sběrném středisku odpadů Blučina, zdarma. 

Zpoplatněné druhy odpadů jsou: 

Směsné stavební a demoliční odpady 100 Kg za 1 měsíc na rodinný dům je zdarma. Každé další množství je placeno, 1 Kg = 1 Kč. Nejvíce však 500 Kg za 1 měsíc.
Pneumatiky na osobní automobil jsou odebírány zdarma. Pneumatiky na nákladní automobily, traktory, vlečky a zemědělské stroje, jsou odebírány za poplatek 1 Kg = 3 Kč.

Lednice a mrazničky musí bít kompletní, ty jsou odebírány zdarma. Kde je demontován kompresor, platí se poplatek 100 Kč. = 1 kus. 
Ostatní občané a firmy, kteří nejsou zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Blučina, platí za odebíraný odpad poměrnou část, dle předloženého seznamu a ceníku, který je k dispozici ve sběrném dvoře.  

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/o-obci/sberne-stredisko-odpadu/