↑ Return to Historie

Print this Stránka

Mariánský barokní sloup

sloup1Tento mariánský sloup byl postaven v polovině 18. století (asi kolem roku 1720) a zdobí jej sochy svaté Barbory, svatého floriána a svatého Jana Nepomuckého, v grottě (jeskyni) pozdější figura svaté Rozálie a na trojbokém pilíři s římskou hlavicí socha Panny Marie (tzv. Immaculata) s putti a okřídlenými hlavičkami andělů.

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/o-obci/historie/mariansky-barokni-sloup/