Print this Stránka

Opravy kostela v r. 2008

V sobotu 1. března 2008 v dopoledních hodinách byl kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blučině poškozen při řádění vichřice Emma. Část střechy nad hlavním vchodem byla stržena včetně krovů a jejich uchycení do zdiva, na jižní straně střechy pak bylo strženo jen několik střešních tašek. Celá dřevěná oplechovaná kopule věže se vychýlila o několik centimemetrů oproti zdivu a z římsy pod kopulí následně upadly celé kusy zdiva. Dřevěná konstrukce kopule se narušila, uvolnilo se spojení trámoví a některé trámy popraskaly. Po prvotních úvahách o možnostech opavy kopule ať už nahoře na věži, nebo jejího snesení a následné opravy na zemi (zde byla problematická jak celková hmotnost kopule, tak její technický stav a riziko zborcení konstrukce), byla celá kopule rozebrána a nyní probíhá přímo na věži stavba kompletně celé nové kopule. Jakmile jej budu mít k dispozici, doplním zde ještě celkový rozsah oprav, popřípadě celkové náklady na opravu. Další fotografie a informace můžete hledat i zde. Prozatím zde najdete bohatou a průběžně doplňovanou fotogalerii z probíhajících oprav.

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/o-obci/historie/koste-nanebevzeti-panny-marie/opravy-kostela-v-r-2008/