↑ Return to Historie

Print this Stránka

Blučinská radnice

radnice1Budova radnice výstižně připomíná prosperitu městečka v předbělohorském období a až téměř do roku 1860 byla středem veškerého veřejného života. Místo, v němž se scházela rada, byla uchovávána privilegia, pečetní typáře i finanční hotovost, kde se přijímaly návštěvy a čepovalo pivo z obecniho pivovaru i šenkovalo víno z blučinských hor, má podobu jednopatrové budovy s otevřenou, valeně zaklenutou podsíní, nesenou čtyřmi toskánskými sloupy. Fasáda je členěna vpadlými výplněmi a prolomena obdélnými okny s nadokenními římsami. Ta část, kde je nyní předsíň do sálu v poschodí, baly vystavěna již v roce 1602, kdežto žundr, malý sál v přízemí a místnost archivu vyly vystavěny v roce 1611. Vpravo, v úrovni plné zdi, je připojen dvoupatrový přístavek z roku 1832. Tato stavední úprava byla zahájena v květnu a dokončena v listopadu a znamenala značný zásah do původní stavby, která byla na východní straně značně zvýšena. Současně bylo rozhodnuto opravi původní šindelovou střechu, která již byla velmi chatrná. Představení města se navíc dohodli na vystavění věžičky pobité plechem, ve které byl umístěn zvon. Zvonem se zvonilo při volbách do obecního výboru a také o adventu. Vážil asi 70 kg a 28.5.1917 byl erárem zrekvírován. Přístavba celého křídla směrem k pivovaru srovnala proporce stavby. Nacházela se v ní nálevna, s níž byl spojen dubovými dveřmi malý klenutý sál. Výčep byl pronajímán a plat byl původně stanoven na 500 zlatých ročně. Pod radnicí se dodnes rozkládají rozsáhlé sklepy. Pod středním oknem v průčelí budovy ja zasazena kamenná deska vročením ANNO DOMINI 1611 a s reliéfně, v dobovém stylu zpracovaným blučinským znakem; v renesančním štítu zprava doleva (heraldicky) kráčejí dva ozbrojenci v kloboucích s pery, předních pleších (kyrysech) a s plátovými šosy na stehnech, baňatých kalhotách, vysokých botách, s meči za opaskem, a nesou na levých ramenou hůl s obřím hroznem, z jehož stopky vyrůstají révové listy. Spodní část desky zaujímá biblický citát: Milujte spravedlnost vy, kteříž soudíte zemi, smýšlejte o Pánu Bohu dobře a v upřímnosti srdce hledejte jeho moudrost. Na portálu v patře radnice je znak se stejným vročením, muži jsou však oděni "civilně" a kráčejí opačně, tj. heraldicky zleva doprava, hůl přitom nesouce na pravých ramenou, což odpovídá původní formě zachycené na nejstarší blučinské pečeti. Barvy znaku nejsou známé, ale ze 17. března 1620 se zachovala zpráva v obecních registrech, že Blučina si pořídila z 27 loktů modré a 22 loktů žluté hedvábné látky prapor a že na prapor byl vymalován znak městyse. Prapor a malba stály 31 zl. a 49 kr. Podle toho byl znakem Blučiny modrý štít a na něm žlutí (zlatí) mužové, nesoucí na zlaté tyči na ramenou velký zlatý hrozen s listem nahoře. Barevný znak Blučiny je na věži kostela vedle hodin, ale tady jsou barvy libovolné. Byl ostatně přemalován v roce 1972 místním občanem Vyhňákem.znak

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/o-obci/historie/blucinska-radnice/