↑ Return to Kultura, sport

Print this Stránka

dechová hudba „BLUČIŇÁCI“

blucinaciKdyž v roce 1920 zakládali první blučinští nadšenci místní dechovku, netušili, že jejich počin dosáhne naplnění v podobě 81 uměleckých sezón. Za celou tuto dlouhou dobu se v řadách „Blučiňáků“ vystřídala nespočetná řada výborných muzikantů, kteří se téměř po celou uměleckou dráhu rekrutovali z řad místních občanů. Na otázku příčin tak dlouholeté úspěšné muzikantské činnosti je jistě težké najít jednoznačnou a krátkou odpověď. Důvodů by se jistě našlo dost a dost, ale hlavními z nich jsou jistě láska k lidové moravské hudbě, neobyčejná muzikálnost místních občanů, příkladná mravenčí práce s mládeží a výchova svých nástupníků. A jsou-li tyto podmínky podpořené ještě vyhlášeným blučinským vínkem z okol ních vinohradů – pak jsou splněny všechny předpoklady pro produkci dobré moravské dechovky. Závazkem pro současný soubor jsou i úspěchy z let minulých, kdy soubor vedl kapelník Bohuslav Špondr. Pod jeho vedením se stali „Blučiňáci“ pojmem nejen u nás, ale i při koncertech v sousedním Rakousku a Německu. Kapela „Blučiňáci“ hledí i směrem do budoucnosti a její plány nejsou malé, ale také ne nesplnitelné. Jelikož se složení souboru letošního roku stabilizovalo, plánuje se nácvik uceleného koncertního programu na jehož konci by měla být nahrávka zvukového nosiče. Jinak jako každoročně bude soubor vystupovat na bálech, plesích, hodových zábavách a tradičně i při rozsvěcení vánočních stromů v okolních obcích. Více informací, ale také např. fotografií najdete na oficiálních stránkách kapely na www.blucinaci.cz blucinaci1  

Kontakt: Kapelník: Ing. Oldřich Kahoun ml. Dvořákova 436, 667 01 Židlochovice mobil: +420 776 086 817 email: blucinaci@post.cz URL: www.blucinaci.cz

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/kultura-sport/dechova-hudba-blucinaci/